Restbilletter legges ut for salg som dagsbilletter på
www.tikkio.com
fredag 1. april kl 12.00!


Følg med på vår Facebookside.

 

Velkomé té fjælls!