Hovedsponsorer

Sponsorer og samarbeidspartnere 2020

Ønsker du og din bedrift å være sponsor eller samarbeids-
partner 
for Rondaståk, ta kontakt med Ole Jakob Grauphaugen for nærmere info og avtale.